ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากระบบ EMIS

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Facebook Fan Page

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แผนที่โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่


โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

ที่อยู่ : 262 หมู่ 19 บ้านเสริมสุข ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042-016034

โทรสาร : 042-016034

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : 43020014@nongkhai2.go.th